Renk Körlüğü

Renk Körlüğü

Renk Körlüğü, Kişide renkleri ayırt edebilme yeteneğinin bozulmasıdır. Renkleri birbirinden ayırt edebilme gözdeki retina tabakası sayesinde gerçekleşir. Retina tabakasının renk algılama işlevinde oluşabilecek herhangi bir problem, genelde belli başlı bazı renklerin yada bütün renklerin soluk bir şekilde gri renk olarak görülmesine neden olabilmektedir. Bu durumda renk körlüğünden bahsedilir.

Renk körlüğü nedir, nasıl teşhis edilir?

Renk körü olan bazı kişiler, bazı renkleri ayırt etmede güçlük yaşarken, bazı bireylerde de renkler zayıf olarak görüntülenebilir. Gözün retina kısmında renkli görmeden sorumlu olan hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 adet pigment içermektedir. Renk körlüğü olan bireylerde biri, ikisi yada üçü ya olması gerekenden daha azdır yada hiç yoktur. Bu durumda renklerin azlık veya yokluk derecesine göre renk pigmentlerinin iki tanesi tam bir tanesi eksik ise, trikromat yani renk körlüğünün en sık yaşanan durumu söz konusudur. Böyle bir durumda renk körlüğü problemi olan kişi, kırmızıyı, yeşili veya maviyi hiç göremez.

Renk körlüğü X kromozomuna bağlı resesif geçişten dolayı daha fazla erkek bireylerde görülen bir bozukluktur. Renk körlüğü erkek bireylerde %8 oranında görülür iken kadınl bireylerde %0.4 oranlarında görülmektedir.Normal bir insanın görmesinde kısa, orta ve uzun dalga boyları 3 ayrı cins koninin( mavi, yeşil, kırmızı) uyumlu çalışması ile oluşur. Bu şekilde uyumlu görme trikromat görme adını alır.

Renk körlüğü olup ta kırmızı renge duyarlı koni hücrelerinde anormallik var ise protan defekt, yeşil renge duyalı olan koni hücrelerinin anomalisinde dötan defekt, mavi renge ait koni hücrelerinin anomalisinde ise tritan defekt oluşur.

Kişilerde kırmızı koni hücrelerinde eksiklik var ise, protanop, yeşil koni hücrelerinde eksiklik var ise, döteranop, mavi koni hücrelerindeki eksiklikte ise, tritanop adı verilir.

Renk körlüğü doğuştan oluşabilen bir kusur olduğu gibi sonradan geçirilen rahatsızlıklar sonucunda da oluşabilmektedir. Renk körlüğünün bireylerde en fazla görülen şekli genellikle kırmızı ile yeşil rengin ayrımının yapılmamasıdır. Bu üç tip koni hücresinden bir tanesinde hata var ise "trikromat anormal" durumu söz konusudur. Kırmızı koni hücresi hatalı ise protanomal, yeşil koni hücresi hatalı olduğu zaman döteranomal, mavi koni hücresi hatasında ise tritanomal adı verilir.Renk körlükleri arasında yeşil renk görme bozukluğu en sık rastlananı olup daha sonra sırası ile kırmızı ve mavi gelmektedir.

Tritanomali ve trianopi nadir görülüp cinsiyet ayrımı göstermeyen durumlardır. Ren körlüğü kusuru bulunan erkeklerin %2 oranındaki kısmı protanopi, yada döteranopili dikromatlar, %6 oranında bir kısım ise kırmızı renk yada yeşil renge duyarlı pigmentlerin spektral duyarlılığında kayma olan anormal trikromatlardır.

Bu anormallikler resesif (çekinik) ve X kromozomuna bağlı karakterlerdir. Erkek bireylerde germ hücresinin dışında bulunan diğer bütün hücreler 44 kromozoma ek olarak bir X, birde Y kromozom taşımış olduğundan dolayı X kromozomunda anormal bir gen bulunması durumunda bu erkek bireylerde renk körlüğü olacaktır.

Kadın hücrelerinde anne ve babadan gelmiş 2 X kromozomu bulunması ve bu anormalliklerin çekinik olmasından ötürü, kadınlarda renk körlüğüne dair bir kusur oluşabilmesi için her 2 X kromozomunda da anormal bir gen olması gerekir.

X'e bağlı renk körlüğü kusuru olan bir erkek bireyin, kız çocukları renk körlüğü taşıyıcı olup dolayısı ile bu kusuru kendi erkek çocuklarının yarısına aktaracaktır. X'e bağlı renk körlüğü kuşaktan kuşağa aktarılmakta olup ve ikinic kulak erkeklerinde mutlaka görülür.

Renk körü olan kişilerin yaşamlarının ileriki zamanlarında yapacakları hataları önlemek açısından bu anomalinin erken yaşlardan itibaren bilinmesi oldukça önemlidir. Ayrıca renk körlüğünün bilinmesi kişinin ileride seçeceği meslek içinde yönlendirici olmaktadır. Renk körlüğünün bilinmesi ve tipinin tespit edilmesinde kullanılan bazı testler bulunmaktadır.

Renk körlüğü tanısı için en etkili yöntem, renkli sembol ve noktalardan oluşan psödoizokromatik levhalarla yapılan testtir. Ishihara testi de tespit açısından son derece faydalıdır. Renk körlüğü testlerinin hem uygulanışı kolay hem de güvenilirliği fazladır.

Renk körlüğü testleri, farklı renkleri ifade eden rakam yada şekillerin çevredeki renklerden ayırt edilip edilemediği yönünde yapılan testlerdir.

Renk körlüğü tedavisi var mıdır?

Renk körlüğü, tamamen tedavi edilebilen bir göz kusuru değildir. Yapılan çalışmalar neticesinde renk körlüğünün türüne göre geliştirilen özel filtreli kontak lensler ve gözlükler yardımı ile renklerin ayırt edilebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca renk körlüğü için kullanılan gözlük yada lensler numaralı da olabilmektedir.

Son Güncelleme : 06.12.2018 20:54:38
Renk Körlüğü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Renk Körlüğü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Renk Körlüğü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Renk Körlüğü Hangi Kromozomla Taşınır
Renk Körlüğü Hangi Kromozomla Taşınır
Renk Körlüğü Hangi Kromozomla Taşınır, konusunda yapılan son bilimsel araştırmalara göre, kalıtsal renk körlüğünün genellikle X kromozomunda mutasyon geçirmiş bir gen nedeni ile oluştuğu bilinmektedir. Bununla birlikte yapılan diğer bilimsel araştırm...
Renk Körlüğü Genetik Mi
Renk Körlüğü Genetik Mi
Renk Körlüğü Genetik Mi: konusunda yapılan araştırmalara göre, renk körlüğünün genelde genetik (kalıtsal) bir durum olduğu sonucuna varıldığını görmekteyiz. Kırmızı-yeşil ve mavi renk körlüğü yaygın olarak kalıtım yolu ile aileden geçen renk körlüğü ...
Tam Renk Körlüğü
Tam Renk Körlüğü
Tam Renk Körlüğü, genetik olan bir bozukluktur. Tam renk körlüğü dünya çapında 170 milyon kişinin tam renk körü olmaktadır. Renk körlüğünün dereceleri de bulunmakla birlikte ağırlığı ve hafifliği de bulunmaktadır. Renk körlüğü 3 çeşitten oluşmaktadır...
Renk Körlüğü Dereceleri
Renk Körlüğü Dereceleri
Renk körlüğü dereceleri, konusunun ne olduğu incelenmeden önce renk körlüğünün ne olduğu bilinmelidir. Renk körlüğü, doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Renk körlüğü dereceleri arttıkça kişinin görme yetisi azalmakta ve yaşam kali...
Kırmızı Yeşil Renk Körlüğü
Kırmızı Yeşil Renk Körlüğü
Kırmızı yeşil renk körlüğü: Normal bir insanın görme ve algılama işlemini tam olacak yapabilmesi için gözün tabakalarının sağlam ve duyarlı olması gerekmektedir. Fakat renk körlüğü olayında bu durum böyle değildir. Çünkü normal bir insanın renkleri a...
Çocuklarda Renk Körlüğü
Çocuklarda Renk Körlüğü
Çocuklarda renk körlüğü, doğumsal bir durum olan renk körlüğü, çocuklar 3-4 yaşına gelinceye kadar pek teşhis konulamamaktadır. Renk körlüğü tıbben hastalık olarak sayılmasa da kalıtsal bir durum olup görme merkezinde bulunan pigmentlerin doğuştan ol...
Renk Körlüğü Ameliyatı
Renk Körlüğü Ameliyatı
Renk körlüğü ameliyatı, renk körlüğü, bazı renkleri ayırt edememe veya algılamada zorluk çekme durumudur. Nedeni görme merkezindeki eksik molekül yapısından dolayıdır. Renk körlüğünde, en fazla kırmızı ile yeşil renkleri ayırt edememe durumu söz konu...
Renk Körlüğü Kadınlarda Olur Mu
Renk Körlüğü Kadınlarda Olur Mu
Renk körlüğü kadınlarda olur mur, Hemen hemen çoğu erkekte bulunan bu hastalık X kromozomuna bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Renk körlüğü kişinin genel olarak yeşil ve kırmızı rengi birbirinden ayırt edememesi sonucunda gelişen bir hastalıktır....
Renk Körlüğü Lensi Gözde Belli Olurmu
Renk Körlüğü Lensi Gözde Belli Olurmu
Renk körlüğü lensi gözde belli olurmu; renk körlüğü genetik geçişlilige sahip olan gözün bazı renkleri ayırt edememesine bağlı renk problemidir. Renk körlüğü doğuştan gelen bir hastalıktır. Gözün retina tabakası ile ilgili bir bozukluktur. Retina gen...
Kısmi Renk Körlüğü
Kısmi Renk Körlüğü
Kısmi renk körlüğü, Gözümüzün içerisinde bulunan özel pigment molekülü sayesinde çevremizde bulunan birçok rengi kolaylıkla ayırt edebiliriz. Ancak kısmi renk körlüğü durumunda bu pigment molekülleri görme merkezinde az veya hiç olmaz. Bu durumda ki...
Renk Körlüğü Gözlüğü
Renk Körlüğü Gözlüğü
Renk Körlüğü Gözlüğü: Kalıtsal bir rahatsızlık olduğu bilinen renk körlüğü doğuştan ya da sonradan olan bir durumdur. Bu rahatsızlıkta kişiye oldukça faydası olması bakımından tasarlanmış renk körlüğü gözlüğü bu rahatsızlığın tedavisinde oldukça büyü...
Renk Körlüğü Çeşitleri
Renk Körlüğü Çeşitleri
Renk körlüğü çeşitleri, genel olarak renk körlüğü hastalığı bazı kişilerde rastlanır ve tam renk körlüğü kişilerde kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.Hasta kişilerde renk körlüğü kalıtsal sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır....

 

Renk Körlüğü Hangi Kromozomla Taşınır
Renk Körlüğü Genetik Mi
Tam Renk Körlüğü
Renk Körlüğü Dereceleri
Kırmızı Yeşil Renk Körlüğü
Çocuklarda Renk Körlüğü
Renk Körlüğü Ameliyatı
Renk Körlüğü Kadınlarda Olur Mu
Renk Körlüğü Lensi Gözde Belli Olurmu
Kısmi Renk Körlüğü
Renk Körlüğü Gözlüğü
Renk Körlüğü Ehliyet
Renk Körlüğü Çeşitleri
Bebeklerde Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır
Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır
Mavi Renk Körlüğü
Yeşil Renk Körlüğü Testi
Renk Körlüğü Daltonizm
Renk Körlüğü Testi
Renk Körlüğü Testi
Renk Körlüğü Nasıl Geçer
Renk Körlüğü Hastalığı
Kırmızı Renk Körlüğü
Renk Körlüğü
Renk Körlüğü
Renk Körlüğü Lensi
Yeşil Renk Körlüğü
Ehliyet Renk Körlüğü
Renk Körlüğü Nedir
Popüler İçerik
Renk Körlüğü Ehliyet
Renk Körlüğü Ehliyet
Renk körlüğü ehliyet: Renk körlüğü günümüzde kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülmektedir. Gözün retina tabakasında kırmızı, yeşil ve mavi ren...
Bebeklerde Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır, renk körlüğü renklerin birbirinden ayırt etme yeteneğinin bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir raha...
Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır
Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır
Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır, birçok kişi tarafından eski zamanlardan bu yana merak konusu olmuştur. Renk körlüğü sorunu olan bir birey renkleri ayırt...
Mavi Renk Körlüğü
Mavi Renk Körlüğü
Mavi renk körlüğü; Tritanopia olarak adlandırılan mavi renge duyarlı koni hücrelerinin olmaması sonucu ortaya çıkan bir çeşit renk körlüğü hastalığıdı...
Yeşil Renk Körlüğü Testi
Yeşil Renk Körlüğü Testi
Yeşil Renk Körlüğü Testi; Renk Körlüğü; bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün gerektiğinden az bulunması veya bulunmamasıdır. Kiş...
Renk Körlüğü Daltonizm
Renk Körlüğü Daltonizm
Renk körlüğü daltonizm; genelde doğuştan olan gözün renkleri ayırt edememesi olarak ortaya çıkan bir hastalıktır.Temel nedeni görme merkezindeki özel...
Renk Körlüğü Testi
Renk Körlüğü Testi
Renk körlüğü testi, normal şartlarda insanlar yaklaşık olarak 15.000 değişik rengi ayırt edebilir. Gözde bulunan ve koni adı verilen retina hücreleri ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Renk Körlüğü Hangi Kromozomla Taşınır
Renk Körlüğü Genetik Mi
Tam Renk Körlüğü
Renk Körlüğü Dereceleri
Kırmızı Yeşil Renk Körlüğü
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019